HGC265/2012
ID intern unic:  343064
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 265
din  26.04.2012
pentru modificarea punctului 9 din Regulamentul cu privire la modul
de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de
 asistenţă medicală
Publicat : 04.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 85-87     art Nr : 303
    În temeiul alin. (4) art. 16 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 9 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.691), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la poziţia “fondul de rezervă”, cifrele „1,5%” se substituie cu cifra „1%”;
    la poziţia “fondul de dezvoltare”, cifrele „1,5%” se substituie cu cifra „2%”.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                      Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 265. Chişinău, 26 aprilie 2012.