HGC280/2012
ID intern unic:  343119
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 280
din  03.05.2012
cu privire la modificarea Normelor privind examinarea medicală
a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea
permisului de conducere
Publicat : 11.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 88-91     art Nr : 319
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Normele privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art.78), se modifică după cum urmează:
    1) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Candidaţii sau conducătorii de vehicule din grupa 1, ce suferă de surditate totală bilaterală, se consideră apţi pentru conducerea vehiculului cu condiţia că acuitatea vizuală este minim 0,8/0,8, cu corecţie pînă la +/- 6,0 dioptrii sferice şi pînă la +/- 3,0 dioptrii cilindrice, cu condiţia că corecţia optică să fie bine tolerată.
    Candidaţii sau conducătorii de vehicule din grupa 2 se consideră apţi pentru conducerea vehiculului cu condiţia că acuitatea auditivă este de minim 70%, sub rezerva supunerii unui examen medical periodic, cu indicarea termenului examinării.”;
    2)   punctul 22:
    la grupa 1 subpunctul 9):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) surditate totală bilaterală, cu acuitatea vizuală minimă 0,8/0,8, necorectabilă prin tratament”;
    litera c) se exclude;
    la grupa 2:
    la  subpunctul 10), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    „b) deficienţă auditivă peste 30%, pentru categoriile mijloacelor de transport D, D1, D1E, DE, F (transport pasageri);
    c) deficienţă auditivă peste 30%, pentru categoriile mijloacelor de transport B, BE, C, C1, C1E, CE, necorectabilă prin protezare auditivă.”

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Andrei Usatîi
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexei Roibu

    Nr. 280. Chişinău, 3 mai 2012.