LPC67/2012
ID intern unic:  343189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 67
din  05.04.2012
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 15.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 92     art Nr : 310
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 364, după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Difuzarea publicităţii exterioare care nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 364 alin. (1)–(5)” se înlocuieşte cu textul „art. 364 alin. (1)–(51)”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 67. Chişinău, 5 aprilie 2012.