LPC83/2012
ID intern unic:  343201
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 83
din  13.04.2012
pentru completarea articolului 16 al Legii nr. 1585-XIII din
27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală
Publicat : 18.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 93-98     art Nr : 321
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 16 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Soldurile de mijloace băneşti constituite în urma executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar precedent se transferă pentru anul de gestiune următor, fiind repartizate prin legea anuală a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau prin rectificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv, conform următoarelor cote: 25% – în fondul pentru achitarea serviciilor medicale, 25% – în fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 50% – în fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Consiliul de administrare al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină va monitoriza corectitudinea distribuirii şi utilizării soldurilor de mijloace băneşti.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Marian LUPU

    Nr. 83. Chişinău, 13 aprilie 2012.