RMO113/2012
ID intern unic:  343522
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 113
din  08.06.2012
R E C T I F I C A R E
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 15
    În Legea nr. 33 din 6 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 99-102, art. 330):
    Art. XLII:
    - la punctul 1, în loc de „inclusiv în numerar, de către persoanele fizice” se va citi: „inclusiv în numerar de către persoanele fizice – ”;
    - la punctul 4, în loc de „inclusiv în numerar, de către persoanele fizice” se va citi: „inclusiv în numerar de către persoanele fizice,”;
    - la punctul 8, în loc de „inclusiv în numerar, în cazul persoanelor fizice numai dacă” se va citi: „inclusiv în numerar persoanelor fizice, numai în cazul în care”.