HGC420/2012
ID intern unic:  343705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 420
din  18.06.2012
cu privire la completarea anexei nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 19 aprilie 2012
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 458
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la  Hotărîrea Guvernului nr.245 din 19 aprilie 2012 „Cu privire la Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.82-84, art.281) se completează cu următoarea poziţie:
    „Ghilaş Anatolie – director general al Agenţiei Relaţii Funciare  şi Cadastru”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr

    Nr. 420. Chişinău, 18 iunie 2012.