LPC134/2012
ID intern unic:  343881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 134
din  14.06.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141     art Nr : 449
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (2):
    textul „189 alin. (2), (3) şi (4), art. 190 alin. (2) şi (3), art. 192 alin. (2)” se înlocuieşte cu textul „189 alin. (2)–(6), art. 190 alin. (2)–(5), art. 192 alin. (2)–(4), art. 1921 alin. (2) şi (3)”;
    textele „art. 195,”, „273 alin. (2) şi (3),”, „305,” şi „ ,350” se exclud.
    2. La articolul 13411, textul „2751, 2752,” se exclude.
    Art. II. – La articolul 269 alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, textul „195,” se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 134. Chişinău, 14 iunie 2012.