EMO142/2012
ID intern unic:  343980
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 142
din  10.07.2012
E R A T Ă
Publicat : 10.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 142
    În Hotărîrea Guvernului nr. 473 din 3 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 135-141 din 6 iulie 2012, art. 519) cifra „220 300 399” din tabel urmează a fi citită „220 600 399”