LPC93/2012
ID intern unic:  344073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 93
din  26.04.2012
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 482     Data intrarii in vigoare : 20.09.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83–87, art. 431) se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează în final cu următoarea noţiune:
    „produs alimentar nerecomandat preşcolarilor şi elevilor – produs alimentar cu un conţinut mărit de nutrimente care sporesc valoarea nutritivă (grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari).”
    2. Articolul 15 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Se interzice prepararea, comercializarea şi distribuirea produselor alimentare (inclusiv a băuturilor răcoritoare şi energizante) nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, şi pe o rază de pînă la 100 de metri de la acestea, care se va determina de la intrarea în punctul comercial şi pînă la cel mai apropiat colţ al instituţiei de învăţămînt.”
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După  articolul 80 se introduce articolul 801 cu următorul cuprins:
    „Articolul 801. Prepararea, comercializarea sau
                             distribuirea produselor alimentare
                              interzise preşcolarilor şi elevilor
                              în instituţiile de învăţămînt preşcolare
                              şi preuniversitare sau în apropierea
                              acestora
    Prepararea, comercializarea sau distribuirea produselor alimentare interzise preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, şi pe o rază de pînă la 100 de metri de la acestea
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de     dreptul de a desfăşura activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    2. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 85–87,” se substituie cu textul „art. 801, 85–87,”.
    Art. III. –  (1)  Ministerul Sănătăţii, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, va elabora şi va aproba lista produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor.
    (2) Ministerul Educaţiei, în termen de 30 de zile de la aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor, va asigura distribuirea acesteia instituţiilor de învăţămînt vizate şi va elabora şi va distribui un memoriu adresat elevilor privind nocivitatea folosirii produselor nerecomandate în alimentaţie.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor superviza autorizaţiile de amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale în apropierea instituţiilor de învăţămînt vizate.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 93. Chişinău, 26 aprilie 2012.