HANREC480/2012
ID intern unic:  344132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 480
din  13.07.2012
privind modificarea Hotărîrii Consiliului de administraţie
al ANRE nr. 425 din 29.09.2011
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 882     Data intrarii in vigoare : 20.07.2012
    În corespundere cu prevederile Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 352 din 1 octombrie 2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 163 – 164, art.737), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 425 din 29 septembrie 2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr. 160–163, art. 459) se modifică după cum urmează:
    la punctul 1 din Notă cuvintele „după coordonarea acestora cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică” se exclud.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORUL GENERAL AL ANRE                                       Victor PARLICOV

    Directori                                                                                        Leonid Belinschi
                                                                                                           Mariana Botezatu
                                                                                                           Marin Profir
                                                                                                           Nicolae Raileanu

    Nr. 480. Chişinău, 13 iulie 2012.