LPC170/2012
ID intern unic:  344157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 170
din  11.07.2012
pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 nr. 271 din
23 decembrie 2011
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 516
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 nr. 271 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 15, art. 39) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.Articolul l va avea următorul cuprins:
    „Art. l. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 3927714,7 mii lei, la cheltuieli în sumă de 3984714,7 mii lei, cu un deficit în sumă de 57000,0 mii lei.”
    2. Anexa nr. 1:
    compartimentul I:
    cifra „3982197,4” se înlocuieşte cu cifra „3927714,7”;
    la poziţia 4, cifra „2158182,5” se înlocuieşte cu cifra „2103699,8”;
    compartimentul II:
    cifra „3982197,4” se înlocuieşte cu cifra „3984714,7”;
    la poziţia 1, cifra „3780299,9” se înlocuieşte cu cifra „3777824,4”;
    la poziţia 2, cifra „39822,0” se înlocuieşte cu cifra „9814,8”;
    la poziţia 4, cifra „79644,0” se înlocuieşte cu cifra „114644,0”;
    anexa se completează cu compartimentul III cu următorul cuprins:  
„III. Deficit (-)
-57000,0
1. Surse de finanţare
+57000,0
2. Modificarea soldurilor la conturi
+57000,0”
    3. Anexa nr. 2:
    compartimentul I:
    la poziţia 1, cifra „3780299,9” se înlocuieşte cu cifra „3777824,4”;
    la litera d), cifra „1904992,8” se înlocuieşte cu cifra „1902517,3”;
    la poziţia 2, cifra „39822,0” se înlocuieşte cu cifra „9814,8”;
    la compartimentul III, cifra „79644,0” se înlocuieşte cu cifra „114644,0”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr. 170. Chişinău, 11 iulie 2012.