HPC186/2012
ID intern unic:  344159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 186
din  11.07.2012
pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative,
zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 518
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic.  – În punctul 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare,  la poziţia „Ziua Naţională a Vinului”, textul  „(a doua duminică” se înlocuieşte cu textul „(prima sîmbătă şi duminică”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

    Nr. 186. Chişinău, 11 iulie 2012.