LPC169/2012
ID intern unic:  344268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 169
din  11.07.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164     art Nr : 545
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate
    (1) Munca nedeclarată este interzisă.
    (2) Prin muncă nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile prezentului cod referitoare la încheierea contractului individual de muncă.”
    Art.  II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 55:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei
                           cu privire la securitatea şi la sănătatea
                           în muncă”;
    la alineatul (1):
    în dispoziţie, cuvintele „igiena muncii, a altor norme de protecţie a muncii” se substituie cu cuvintele „sănătatea în muncă”;
    în sancţiune, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 100 la 140”, textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 200 la 350”, iar textul „de la 80 la 120” – cu textul „de la 350 la 450”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 80” se substituie cu textul „de la 120 la 150”, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 250 la 350”, iar textul „de la 120 la 180” – cu textul „de la 400 la 480”.
    2. Codul se completează cu articolul 551 cu următorul cuprins:
    „Articolul 551. Utilizarea muncii nedeclarate
    Utilizarea muncii nedeclarate
    se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    3. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 58. Admiterea minorului la locuri de muncă
                           care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea
                           lui sau atragerea minorului la munci care prezintă
                           pericol pentru viaţa şi sănătatea lui
    Admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui sau atragerea minorului la executarea unei munci interzise de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Marian LUPU

    Nr. 169. Chişinău, 11 iulie 2012