RMO169/2012
ID intern unic:  344382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 169
din  10.08.2012
R E C T I F I C A R E
Publicat : 10.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 101
    În Anexa nr. 2, pct. 2.12 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 415/25.05.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 1126), cuvintele „al statului legislaţiei” se substituie cu cuvintele „al statului şi legislaţiei”.