OSVC358/2012
ID intern unic:  344587
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 358
din  14.08.2012
cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 1063     Data intrarii in vigoare : 17.08.2012
    În legătură cu reorganizarea Serviciului Vamal şi aprobarea schemelor noi de încadrare,
ORDON:
    1. A se exclude din anexa nr. 8 următoarele puncte:
7000
CENTRU
7001

SUBZONA "SUD-EST"

7002
ZAL "CHIŞINĂU"
7004
CRIULENI intern
7005
IALOVENI intern
7006
ORHEI intern
7007
STRĂŞENI intern
7010

MALOVATA (fluvialponton)

7013
VADUL-LUI-VODĂ
7017
REZINA intern
7018
MATEUŢI (c/f)
7019
REZINA-pod
7020
CRIULENI

    2. A se adăuga în anexa nr. 8 următoarele puncte:
3001

SUBZONA "SUD-EST"

3002
CRIULENI intern
3004
IALOVENI intern
3005
ORHEI intern
3006
STRĂŞENI intern
3007

MALOVATA (fluvialponton)

3008
VADUL-LUI-VODĂ
3009
REZINA intern
3010
MATEUŢI (c/f)
3011
REZINA-pod
3012

CRIULENI (Criuleni 14, Criuleni 18)

3013
SOLDĂNEȘTI intern
3015

RÎBNIȚA intern 2 (c/f)


    3. În vederea îndeplinirii prezentului ordin Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţă brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data de 17.08.2012.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                         Tudor BALIŢCHI

    Nr. 358-O. Chişinău, 14 august 2012.