LPC157/2012
ID intern unic:  344615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 157
din  05.07.2012
pentru modificarea articolului 78 din Codul
cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova
nr. 259-XV din 15 iulie 2004
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 597     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.  I. –Articolul 78 din  Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125–129, art. 663), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 78. Secţiile Academiei de Ştiinţe
    (1) Membrii titulari, membrii corespondenţi, membrii de onoare, cercetătorii ştiinţifici, precum şi membrii instituţionali, membrii de profil şi membrii afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe care activează în acelaşi domeniu al ştiinţei şi inovării se reunesc în următoarele secţii:
    a) ştiinţe naturale şi exacte;
    b) ştiinţe inginereşti şi tehnologice;
    c) ştiinţe medicale;
    d) ştiinţe agricole;
    e) ştiinţe sociale şi economice;
    f) ştiinţe umanistice şi arte.
    (2) Fiecare secţie este responsabilă de nivelul de dezvoltare al ştiinţei în domeniul pe care îl coordonează.
    (3) Fiecare secţie desemnează ca reprezentanţi în Asambleea Academiei de Ştiinţe, din domeniile corespunzătoare ale ştiinţei:
    a) pe membrii săi titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe;
    b) cîte 13 doctori sau doctori habilitaţi, aleşi de adunarea generală a secţiei.
    (4) O secţie este condusă de un birou avînd în frunte un coordonator ales de adunarea generală a secţiei pentru o perioadă de 4 ani (pentru cel mult 2 termene consecutive).”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data  intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                   Marian LUPU

    Nr. 157. Chişinău, 5 iulie 2012.