OMEC134/2012
ID intern unic:  344660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 134
din  22.08.2012
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 1084
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                         Valeriu LAZĂR

    Nr. 134. Chişinău, 22 august 2012.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 134 din 22 august 2012

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi
a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub
regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA
la cota zero

N
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
270.
Î.C.S. „GARENTERPRISE” S.R.L.
cod fiscal 1008600013553
Nr.35  din 20 iulie 2012
 
19.3
 
271.
Î.C.S. „RUNFELSIA” S.R.L.
cod fiscal 1004602005389
Nr. 09 din 07 august 2012
 
18.2
272.
S.C. „VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr.08 din 07 august 2012
 
18.2
 
273.
S.C. „IUVAS” S.R.L.
Cod fiscal 1003600045603
Nr. 124 din 14 august 2012
18.2