LPC192/2012
ID intern unic:  344744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  12.07.2012
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 646     Data intrarii in vigoare : 01.10.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Se interzice utilizarea de către partidele politice a simbolurilor regimului comunist totalitar (secera şi ciocanul şi orice suport cu aceste simboluri), precum şi promovarea ideologiilor totalitare.”
    2. La articolul 22, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    “e) sancţionare contravenţională repetată privind încălcarea prevederilor prezentei legi.”
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 671 cu următorul cuprins:
    “Articolul 671 Propagarea şi/sau utilizarea pe
                              teritoriul Republicii Moldova a
                              simbolurilor regimului comunist
                              totalitar şi promovarea ideologiilor
                              totalitare
    Propagarea şi/sau utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova în scopuri politice şi de propagandă a simbolurilor regimului comunist totalitar (secera şi ciocanul şi orice suport cu aceste simboluri), precum şi promovarea ideologiilor totalitare
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi persoanei juridice.”
    Art. III. – Articolul  3 al Legii nr. 64  din  23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 355), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    “(41) În condiţiile alin. (3) se interzice propagarea şi/sau utilizarea în scopuri politice a simbolurilor regimului comunist totalitar (secera şi ciocanul şi orice suport cu aceste simboluri), precum şi promovarea ideologiilor totalitare, acţiuni care se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2012.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 192. Chişinău, 12 iulie 2012.