OMEC142/2012
ID intern unic:  344857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 142
din  18.09.2012
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 28.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 205-207     art Nr : 1131
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                             Valeriu LAZĂR

    Nr. 142. Chişinău, 18 septembrie 2012.


Anexa
la ordinul Ministerului Economiei
nr.142 din  18 septembrie 2012

LISTA
 agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
274.
Î.C.S. „DORALIN” S.R.L.
cod fiscal 1005600024734
Nr.19  din 23 august 2012
 
18.2
 
275.
Î.C.S. „INELUŞUL DE AUR” S.R.L.
cod fiscal 1004600003495
Nr. 3/12 din 18 iunie 2012
 
18.2
276.
Î.C.S. „NEW TREND” S.R.L.
cod fiscal 1003602030287
Nr.02/2012 din 09 august 2012
 
18.2
 
277.
Î.C.S. „STAG TEXTILE INDUSTRY” S.A.
cod fiscal 1003600045784
Nr. 19 din 10 septembrie 2012
18.2