HGC752/2012
ID intern unic:  344985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 752
din  05.10.2012
cu privire la completarea anexei nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr.245 din 19 aprilie 2012
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 810
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.245 din 19 aprilie 2012 „Cu privire la Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.82-84, art.281), cu completările ulterioare, se completează cu următoarea poziţie:
    „CHIRIAC Petru – vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr

    Nr. 752. Chişinău, 5 octombrie 2012.