OMEC164/2012
ID intern unic:  345216
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 164
din  29.10.2012
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 02.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 229-233     art Nr : 1279
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                  Valeriu LAZĂR

    Nr. 164. Chişinău, 29 octombrie 2012.


Anexă
la ordinul Ministerului Economiei
nr. 164 din 29 octombrie 2012

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi
a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub
regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA
la cota zero
N
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
278.
Î.M. „BĂLŢEANCA” S.A.
cod fiscal 1003600003812
Nr. 10 din 20 august 2012
18.2
279.
Î.C.S. „PREVENT-MOLDOVA” S.R.L.
cod fiscal 1003609000386
Nr.18/12 din 11 septembrie 2012
 
18.2
 
280.
„GALMUZI” S.R.L.
cod fiscal 1012611000503
Nr. 20 din 28 septembrie 2012
 
18.2
281.
„BAZETEX-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1010600010292
F/nr. din 27 septembrie 2012
Nr. 1812/007 din 04 septembrie 2012
18.2
18.2
282.
„RAMICONF-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1003606015428
F/nr. din 21 septembrie 2012
18.2
283.
Î.M. „EUROTEXTILE” S.R.L.
cod fiscal 1003600064114
Nr. 2 din 02 octombrie 2012
18.2
284.
S.C. „CODRINAD” S.R.L.
cod fiscal 1006600030620
Nr. 2/10 din 01 octombrie 2012
18.2