LPC202/2012
ID intern unic:  345280
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 202
din  27.09.2012
privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV
din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 744
    În temeiul Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 aprilie 2012 pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolelor 4 alin. (2) lit. a) şi b), 9 alin. (1) şi 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare:
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    “a) prima, a doua şi a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, iar în cazul şomerilor se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
     b) începînd cu a patra zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.”;
    litera c) se abrogă.
    Art. II. – Indemnizaţiile stabilite pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă survenită după 10 aprilie 2012 se reexaminează în condiţiile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 202. Chişinău, 27 septembrie 2012.