LPC203/2012
ID intern unic:  345282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 203
din  27.09.2012
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 746
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 15, art. 37), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Art. 1. –  Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 9906901,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 9906901,1 mii lei.”
    2. Anexele nr. 1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 203. Chişinău, 27 septembrie 2012.