OMEC869/2012
ID intern unic:  345429
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 869
din  05.11.2012
despre modificarea Regulamentului cu privire la efectele juridice
ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt
din
raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender
Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 1388     Data intrarii in vigoare : 16.11.2012
    În contextul promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului şi în scopul modificării procedurii existente de perfectare a actelor de studii, eliberate de instituțiile de învățămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, în conformitate cu pct. 12 din Regulamentul Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 06.11.2009, emit următorul
ORDIN:
    1. Se modifică pct. 4 din Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 20 din 21.01.2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 19-21/41 din 30.01.2004, după cum urmează:
    - sintagma „va schimba actele menţionate la p.2 al prezentului Regulament”, se substituie cu sintagma „eliberează acte de studii pe formularul aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova”.
    2. Prezentul ordin întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                         Maia SANDU

    Nr. 869. Chişinău, 5 noiembrie 2012.