HGC841/2012
ID intern unic:  345436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 841
din  09.11.2012
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1616
din 31 decembrie 2003
Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 907
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.1616 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea structurii Centrului Serviciului Civil” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.13-15, art.93), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 2, cifra „10” se substituie cu cifra „9”;
    2) structura Centrului Serviciului Civil va avea următorul cuprins:
„Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1616 din 31 decembrie 2003

STRUCTURA
Centrului Serviciului Civil
    Conducerea
    Direcţia organizare şi monitorizare a serviciului civil
    Serviciul contabil”.

    PRIM-MINISTRU                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 841. Chişinău, 9 noiembrie 2012.