HGC854/2012
ID intern unic:  345483
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 854
din  14.11.2012
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 923 din 4 septembrie 2001
Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 918
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 923 din  4 septembrie 2001 „Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.972), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Prevederile punctului 4 al prezentei hotărîri nu se aplică în cazul în care tînărul specialist, în decurs de 6 luni, se reangajează o singură dată în instituţia din care s-a eliberat sau se angajează la o altă instituţie publică finanţată de la bugetul de stat sau de la bugetul local, într-o funcţie corespunzătoare specialităţii obţinute.”

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Valentina Buliga
    Ministrul afacerilor interne                                  Dorin Recean
    Ministrul educaţiei                                                Maia Sandu

    Nr. 854. Chişinău, 14 noiembrie 2012.