HGC870/2012
ID intern unic:  345551
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 870
din  19.11.2012
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 242-244     art Nr : 940
    În vederea realizării prevederilor Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la 9 decembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.93 din 27 ianuarie 2006 „Cu privire la crearea Centrului Virtual Naţional SECI/GUAM pentru combaterea terorismului, criminalităţii organizate, traficului ilicit de droguri şi altor tipuri de infracţiuni grave” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.130), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în titlu şi pe tot parcursul textului, cuvintele „Centrul Virtual Naţional SECI/GUAM” se substituie cu cuvintele „Centrul Naţional Virtual SELEC/GUAM”;
    la punctul 3 , cuvintele „Serviciul Grăniceri,” se exclud.
    2. La anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Centrul Virtual Naţional SECI/GUAM” se substituie cu poziţia „Centrul Naţional Virtual SELEC/GUAM”.

    PRIM-MINISTRU                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                    Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                           Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 870. Chişinău, 19 noiembrie 2012.