HPC254/2012
ID intern unic:  345553
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 254
din  08.11.2012
pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative,
zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 23.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 242-244     art Nr : 782
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Punctul 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, se completează, în ordine cronologică, cu poziţia:
    „ – Festivalul Naţional al Mărului (ultima sîmbătă şi duminică a lunii septembrie);”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 254. Chişinău, 8 noiembrie 2012.