LPC220/2012
ID intern unic:  345711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 220
din  19.10.2012
pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
Publicat : 07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251     art Nr : 808
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 220. Chişinău, 19 octombrie 2012.