OMFC155/2012
ID intern unic:  345883
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 155
din  05.12.2012
cu privire la aprobarea completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă
a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor
Publicat : 14.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 254-262     art Nr : 1552     Data intrarii in vigoare : 14.12.2012
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a  mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele completări:
    1. În Capitolul II „Încasarea şi evidenţa veniturilor bugetului public naţional”:
    1.1. Punctul 2.4.14. se modifică în următoarea redacţie:
    „Restituirea plăţilor achitate în plus de către agentul economic/persoana fizică se efectuează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor prin transferul mijloa-celor la contul bancar al agentului economic/persoanei fizice, deschis în instituţia financiară, sau prin delegaţie de retragere de numerar.”
    1.2. În punctul 2.4.14.1. sintagma „poate fi efectuată” se substituie cu sintagma „se efectuează”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                  Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 155. Chişinău, 5 decembrie 2012.