OMEC179/2012
ID intern unic:  345929
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 179
din  07.12.2012
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 1568
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                           Valeriu LAZĂR

    Nr. 179. Chişinău, 7 decembrie 2012.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 179 din 07 decembrie 2012

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
 de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
285. „VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr. 01 din 22 noiembrie 2012 18.2
286. „IGORAŞ” S.R.L.
cod fiscal 1006608000243
Nr.18 din 27 iunie 2012
 
18.2
 
287. „CORALAV - LUX” S.R.L.
cod fiscal 1003602005603
Nr. 7-SC din 31 octombrie 2012
 
18.2
289. F.P. „OLIMP” S.R.L.
cod fiscal 1004601004824
Nr. 1 din 01 noiembrie 2012 18.2
290. „CHIVAMAX” S.R.L.
cod fiscal 1011607002187
Nr. 02/2012 din 20 noiembrie 2012 18.2
291. Î.M. „MOBILE” S.R.L.
cod fiscal 1002600040748
F/nr. din 21 noiembrie 2012 18.2
292. „MOBILE – JET” S.R.L.
cod fiscal 1002600047817
Nr. 01/2012 din 03 decembrie 2012 18.2