OSVC487/2012
ID intern unic:  346117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 487
din  22.11.2012
cu privire la completarea şi modificarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu,
aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1636     Data intrarii in vigoare : 28.12.2012
    În scopul aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare, în temeiul prevederilor art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova, precum şi în temeiul prevederilor pct.8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 02.01.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art.15),
ORDON:
    1. De a introduce în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 completări şi modificări după cum urmează:
    La capitolul III secţiunea  “A. Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor vamale de export definitiv, export temporar, reexport, tranzit” şi secţiunea “C. Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor de import definitiv, introducere cu titlu temporar, reimport, antrepozit vamal sau zona liberă, transformare sub control vamal sau alte proceduri vamale” la descrierea Rubricii 20 – cifra “2000” se înlocuieşte cu cifra “2010”.
    2. De a expune în redacţie nouă Anexa nr.3 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (se anexează).
    3. Î.S.”Vamservinform” va introduce în Sistemul Informaţional “Asycuda World” completările şi modificările necesare executării prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale şi Î.S. “Vamservinform”.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                          Tudor BALIŢCHI

    Nr. 487-o. Chişinău, 22 noiembrie 2012.

Anexa nr.3
la Normele tehnice
privind imprimarea,
utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu
LISTA
codurilor şi datelor ce trebuie înscrise în rubrica 20,
potrivit regulilor INCOTERMS

Tipul de transport

Rubrica nr.20 Prima casetă

Semnificaţia
Rubrica nr.20
A doua casetă

Codificarea
INCOTERMS

INCOTERMS – ICC/ECE

LOCUL PREVĂZUT

Orice modalitate de transport

EXW

Franco uzină

… loc numit

FCA

Franco transportator

… loc numit

CPT

Transport plătit pînă la

… loc de destinaţie numit

CIP

Transport şi asigurare plătite pînă la

… loc de destinaţie numit

DAT*

Livrare la terminal

…terminal de destinaţie numit

DAP*

Livrare la un loc numi

…loc numit

DAF**

Franco la frontieră

… loc numit

DDU**

Franco destinaţie nevămuit

… loc de destinaţie numit

DES**

Franco navă nedescărcat

… port de destinaţie numit

DEQ**

Franco pe chei

… port de destinaţie numit

DDP

Franco destinaţie vămuit

… loc de destinaţie numit

Transport maritim şi terestru

FAS

Franco de-a lungul navei

… port de expediere numit

FOB

Franco la bord

… port de expediere numit

CFR

Cost şi navlu

… port de destinaţie numit

CIF

Costuri asigurare şi navlu

… port de destinaţie numit


    Notă
: Conform noilor reglementări Incoterms 2010, valabile din 1 ianuarie 2011, termenul de livrare DEQ a fost înlocuit cu DAT iar termenii de livrare DAF, DES şi DDU au fost înlocuiţi cu DAP.

    - * - termen introdus.
    - **- termen înlocuit.