OMEC187/2012
ID intern unic:  346212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 187
din  27.12.2012
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 1
     În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                           Valeriu LAZĂR

    Nr. 187. Chişinău, 27 decembrie 2012.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 187 din 27 decembrie 2012

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare

şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
293. „NOUSTIL” S.R.L.
cod fiscal 1002607001049
Nr. 01/2012 din 20 noiembrie 2012 18.2
294. „BAZETEX-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1010600010292
F/nr. din 10 decembrie 2012
 
18.2
 
295. „BUNA DISPOZIŢIE” S.A.
cod fiscal 1003602025719

Nr. 10/2012 din 20 noiembrie 2012

 
18.2
296. F.C. „IONEL” S.A.
cod fiscal 1003600082352
F/nr. 1 din 22 noiembrie 2012 18.2
297. „RUSSCA” Î.S.
cod fiscal 1003605003817
Nr. 04/2012 din 20 noiembrie 2012 18.2
298. „TOLICI STIL” S.R.L.
cod fiscal 1008600011065
Nr. 1/11 din 1 noiembrie 2012 18.2