LPC279/2012
ID intern unic:  346240
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 279
din  07.12.2012
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 12
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 406 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Partea care asigură construcţia bunului imobil este obligată să înregistreze contractele privind investiţiile în construcţii la oficiile cadastrale teritoriale în termen de 15 zile calendaristice din data autentificării notariale a acestora.”
    Art. II. – Articolul 326 al Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Neînregistrarea în termenul stabilit a contractelor privind investiţiile în construcţii la oficiile cadastrale teritoriale de către partea care asigură construcţia bunului imobil
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 279. Chişinău, 7 decembrie 2012.