HGC69/2013
ID intern unic:  346513
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 69
din  23.01.2013
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006
Publicat : 25.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 18-21     art Nr : 107
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 nr. 79-82, art. 568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 3 al hotărîrii, sintagma „cu începere de la 1 aprilie 2012” se substituie cu sintagma „cu începere de la 1 februarie 2013”;
    anexa la hotărîre va avea următorul cuprins: 

    anexa

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 69. Chişinău, 23 ianuarie 2013.