LPC284/2012
ID intern unic:  346531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 284
din  13.12.2012
pentru modificarea şi completarea articolului 23
al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 80
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 23 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50–52, art. 336), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cuantumul lunar total al salariului conducătorilor unităţilor menţionate la alin. (1) poate varia de la mărimea întreită la mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară, în dependenţă de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Mărimea premiului anual şi mărimea altor plăţi anuale pentru conducătorii unităţilor menţionate la alin. (1) nu pot depăşi în sumă mărimea a şase salarii de funcţie lunare pe an, în dependenţă de rezultatele economico- financiare anuale pozitive.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 284. Chişinău, 13 decembrie 2012.