OMEC8/2013
ID intern unic:  346615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 8
din  29.01.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 04.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 26     art Nr : 116
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                      Valeriu LAZĂR

    Nr. 8. Chişinău, 29 ianuarie 2013.


Anexa
la ordinul Ministerului Economiei

nr.8 din 29 ianuarie 2013


LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
299.
Î.P. „CODREANCA” S.A.
cod fiscal 1003609000386
Nr. 3/13 din 10 ianuarie 2013
18.2
300.
„BEVERA NORD” S.R.L.
cod fiscal 1003607000083
Nr. 1/13 din 10 ianuarie 2013
Nr. 2/13 din 21 ianuarie 2013
18.2
18.2
301.
„NICA” S.A.
cod fiscal 1003606014661

Nr. 03/2012 din 20 noiembrie 2012

8.2
302.
Î.M. „VICTORIA FASHION” S.A.
cod fiscal 1006600013995
Nr. 1/12 din 20 decembrie 2012
18.2
303.
F.C. „IONEL” S.A.
cod fiscal 1003600082352
F/nr. din 22 noiembrie 2012
18.2
304.
„CEDATEX-PRO” S.R.L.
cod fiscal 1003609003996
Nr. 1/01 din 25 ianuarie 2012
18.2
305.
„RADA-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1009600005324
Nr. 07/2012 din 20 noiembrie 2012
18.2
306.
B.M. „PORTAVITA” S.R.L.
cod fiscal 1002600030242
Nr. 1/11 din 23 noiembrie 2011
18.2
 
307.
Î.C.S. „RUNFELSIA” S.R.L.
cod fiscal 1004602005389
Nr. 1 din 15 ianuarie 2013
18.2
308.
F.P.C. „INTERCENTRU-LUX” S.R.L.
cod fiscal 1004600057797
Nr. 130130 din 30 ianuarie 2013
18.2