HGC100/2013
ID intern unic:  346667
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 100
din  05.02.2013
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 972 din 18 octombrie 2010
Publicat : 08.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 27-30     art Nr : 145
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În denumirea şi conţinutul Hotărîrii Guvernului nr. 972 din 18 octombrie 2010 „Cu privire la Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1 + 1” pentru anii 2010-2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 211-212, art. 1091), precum şi în denumirea şi conţinutul anexelor la aceasta, sintagma „pentru anii 2010-2012” se substituie cu sintagma „pentru anii 2010-2015”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Valeriu Lazăr

    Nr. 100. Chişinău, 5 februarie 2013.