LPC294/2012
ID intern unic:  346690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 294
din  21.12.2012
pentru completarea articolului 53 al Legii învăţămîntului
nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 116
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 53 al Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Nu pot ocupa funcţii didactice, ştiinţifice, didactice auxiliare şi administrative în învăţămînt persoanele cu antecedente penale, inclusiv stinse, care au săvîrşit infracţiuni contra minorilor, sănătăţii publice sau convieţuirii sociale.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 294. Chişinău, 21 decembrie 2012.