HGO97/2013
ID intern unic:  346695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 97
din  01.02.2013
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 149
    În scopul planificării strategice a procesului de dezvoltare a sectorului educaţiei vocaţional/tehnice, consolidării reformelor demarate în învăţămîntul vocaţional/tehnic şi asigurării procesului de modernizare continuă a sistemului respectiv, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale cu responsabilităţi în domeniu:
    vor întreprinde măsurile de rigoare în vederea realizării Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020;
    vor prezenta, anual, pînă la 31 decembrie, Ministerului Educaţiei informaţia privind executarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020.
    3. Ministerul Educaţiei va prezenta Guvernului, pînă la 1 februarie al fiecărui an, informaţia privind implementarea Planului de acţiuni nominalizat.
    4. Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 se va efectua în limitele alocaţiilor aprobate pentru aceste scopuri.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul educaţiei                                                                    Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                                    Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                        Valentina Buliga
    Ministrul agriculturii şi
    industriei alimentare                                                                  Vasile Bumacov
    Ministrul  sănătăţii                                                                     Andrei Usatîi
    Ministrul culturii                                                                        Boris Focşa

    Nr. 97. Chişinău, 1 februarie 2013.


    anexa nr.1

    anexa nr.2