HGC118/2013
ID intern unic:  346729
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 118
din  11.02.2013
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 163
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                        Oleg Efrim

    Nr. 118. Chişinău, 11 februarie 2013.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 118
din 11 februarie 2013

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr. 32 din 29 ianuarie 1968 „Cu privire la intensificarea măsurilor pentru lichidarea turbării cîinilor, echinococoziei şi altor boli helmintice, proprii pentru oameni şi animale pe teritoriul RSSM” (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSSM, 1968,  nr.2, art.30);
    2. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.71 din 6 martie 1968 „Cu privire la acordarea de înlesniri suplimentare invalizilor-orbi la folosirea mijloacelor de transport” (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului  RSSM, 1968, nr. 3, art. 41);
    3. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr. 183 din 29 mai 1975 „Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la modul de acordare de înlesniri invalizilor de grupele I şi II ai Războiului pentru apărarea Patriei şi familiilor militarilor căzuţi în lupte la plata spaţiului locativ şi serviciilor comunale şi invalizilor Războiului pentru apărarea Patriei la plata taxei de călătorie pentru transportul de pasageri” (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSSM, 1975, nr. 6, art.61);
    4. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.86 din 5 martie 1977 „Cu privire la  modul de asigurare a invalizilor cu automobile cu conducere manuală şi cu motocărucioare” (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSSM, 1977, nr.5, art. 38);
    5. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti  nr. 109 din  9 martie 1981 „Cu privire la hotărîrea Sovietului Miniştrilor al Uniunii RSS nr. 209  din 23 februarie 1981 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la înlesnirile, acordate invalizilor Războiului pentru Apărarea Patriei şi familiilor de militari căzuţi în lupte” (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSSM, 1981, nr. 4, art. 26);
    6. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.352 din 20 noiembrie 1985 „Cu privire la modul de efectuare a reparaţiei capitale a autovehiculelor pentru invalizi oferite invalizilor dintre muncitori, slujbaşi şi colhoznici, precum şi invalizilor din copilărie” (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului  RSSM, 1985, nr. 12, art.150);
    7. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr. 130 din 22 aprilie 1986 „Despre măsurile privind îmbunătăţirea în continuare a condiţiilor de trai ale invalizilor din copilărie” (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSSM, 1986, nr.2, art.659);
    8. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.39 din 6 februarie 1987 „Cu privire la aprobarea Statutului Societăţii moldoveneşti pentru ocrotirea naturii” (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSSM, 1987, nr.2, art.12);
    9. Hotărîrea Guvernului nr.130 din 2 martie 1992 „Despre aprobarea Regulamentului „Cu privire la comisiile funciare săteşti, de orăşel, orăşeneşti şi raionale” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art. 80-1);
    10. Hotărîrea Guvernului nr.168 din 17 martie 1992 „Cu privire la tarife pentru serviciile întreprinderilor de telecomunicaţii în condiţiile liberalizării preţurilor” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art.84-1);
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28 decembrie 1992 „Despre aprobarea Regulamentului „Cu privire la modul de recuperare a prejudiciului cauzat prin contravenţii silvice” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.402);
    12. Hotărîrea Guvernului nr. 323 din 1 iunie 1993 „Cu privire la salarizarea personalului Camerei Înregistrării de Stat în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 6, art.184);
    13. Hotărîrea Guvernului nr.348 din 7 iunie 1993 „Cu privire la salarizarea personalului Inspectoratului Ecologic Republican de Stat şi al agenţiilor ecologice zonale” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.6, art. 191);
    14. Hotărîrea Guvernului nr.565 din 7 septembrie 1993 „Cu privire la construcţia caselor de locuit şi altor obiecte de menire socială pentru vînzare” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.9, art.262);
    15. Hotărîrea Guvernului nr.705 din 11 noiembrie 1993 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de despăgubire a daunelor cauzate de perturbarea reţelelor electrice şi a Regulamentului privind modalităţile de despăgubire a daunelor cauzate de perturbarea liniilor de telecomunicaţii aeriene şi prin cablu, reţelelor de radioficare, construcţiilor şi utilajului de telecomunicaţii, televiziune şi radiodifuziune” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.11, art.365);
    16.  Hotărîrea Guvernului nr. 62 din 3 februarie 1994 „Privind înfierea copiilor de către cetăţenii străini” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.42);
    17. Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 26 iulie 1994 „Despre Regulamentul provizoriu cu privire la holdinguri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art.17);
    18. Hotărîrea Guvernului nr.726 din 27 septembrie 1994 „Cu privire la autorizarea prin licenţă a folosirii subsolului în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.8, art. 86);
    19.  Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.783 din 22 noiembrie 1995 „Privind abrogarea şi modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.35);
    20. Hotărîrea Guvernului nr.102  din 27 februarie 1996 „Despre măsurile pentru executarea Legii cu privire la concesiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 32-33, art.221);
    21. Hotărîrea Guvernului nr.601 din 29 octombrie 1996 „Pentru aprobarea Regulamentului privind atragerea mijloacelor financiare pentru construcţia de locuinţe prin utilizarea certificatelor de locuinţe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 78-79, art.639);
    22. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.641 din 25 noiembrie 1996 „Privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12, art.37);
    23. Hotărîrea Guvernului nr.272 din 20 martie 1997 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.679 din 8 septembrie 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.22-23, art.286);
    24. Punctele 4 şi 6 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 martie 1997 „Pentru modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 22-23, art. 291);
    25. Hotărîrea Guvernului nr. 702 din 25 iulie 1997 „Cu privire la unele măsuri de ameliorare a situaţiei informaţionale în teritoriu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.59-60, art.634);
    26. Hotărîrea Guvernului nr.866 din 11 septembrie 1997 „Cu privire la perfecţionarea sistemului statistic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 72-73, art. 746);
    27. Hotărîrea Guvernului nr. 300 din 18 martie 1998 „Cu privire la aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor Convenţiei de la Viena şi a Protocolului de la Montreal vizînd protecţia stratului de ozon” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.298);
    28. Hotărîrea Guvernului nr.366 din 6 aprilie 1998 „Cu privire la încheierea lucrărilor de construcţie la blocurile locative nefinalizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 56-59, art. 381);
    29. Hotărîrea Guvernului nr.912 din 2 septembrie 1998 „Despre executarea Hotărîrîi Parlamentului Republicii Moldova nr.1294-XIII din 23 iulie 1997 „Cu privire la ratificarea Acordului de împrumut pentru finanţarea proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a regiunii de sud a Moldovei, încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi „Export Credit Bank” (Turcia)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.85-86, art.887);
    30. Hotărîrea Guvernului nr.251 din 1 aprilie 1999 „Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25 noiembrie 1992” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 33-34, art.266);
    31. Hotărîrea Guvernului nr.561 din 17 iunie 1999 „Cu privire la atribuirea unor bazine acvatice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 65-66, art.592);
    32. Hotărîrea Guvernului nr.799 din 23 august 1999 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru utilizarea de către Compania de Stat „Teleradio-Moldova” a mijloacelor tehnice de radiodifuziune, transmisiuni radio şi televizate, a canalelor transmisie programe şi pentru separarea programelor de televiziune şi difuziune sonoră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.96-97, art.839);
    33. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.864 din 20 septembrie 1999 „Cu privire la completarea şi modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova cu privire la Holdingul S.A. „Conversiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1999, nr.106-108, art.932);
    34. Hotărîrea Guvenului nr.875 din 27 septembrie 1999 „Cu privire la obiectele de construcţie nefinalizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 109-111, art.943);
    35. Hotărîrea Guvernului nr.945 din 14 octombrie 1999 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 366 din 6 aprilie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 116-117, art.1004);
    36. Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 8 noiembrie 1999 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de schimb al acţiunilor statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 1095);
    37. Hotărîrea Guvernului nr. 276 din 20 martie 2000 „Cu privire la reglementarea colectării, achiziţionării şi comercializării resurselor secundare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.31-33, art. 336);
    38. Hotărîrea Guvernului nr. 363 din 12 aprilie 2000 „Cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat “Inspectoratul Transporturilor Auto” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42-44, art.446);
    39. Hotărîrea Guvernului nr. 439 din 10 mai 2000 „Cu privire la transmiterea întreprinderilor locativ-comunale în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 54-56, art.514);
    40. Hotărîrea Guvernului nr. 530 din 6 iunie 2000 „Cu privire la restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.65-67, art. 612);
    41. Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 14 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costurilor şi tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90, art. 800);
    42. Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 20 septembrie 2000 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 137-138, art.1155);
    43. Hotărîrea Guvernului nr. 53 din 23 ianuarie 2001 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 875 din 27 septembrie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 11-13, art.90);
    44. Hotărîrea Guvernului nr. 58 din 24 ianuarie 2001 „Cu privire la furnizarea şi conţinutul informaţiei cadastrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 11-13, art. 94);
    45. Hotărîrea Guvernului nr.107 din 7 februarie 2001 „Despre executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.595 din 29 octombrie 1996 şi unele măsuri suplimentare pentru optimizarea gestionării gospodăriei silvice şi protecţia vegetaţiei forestiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.19-20, art.158);
    46. Hotărîrea Guvernului nr. 615 din 11 iulie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul turismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.78-80, art. 641);      
    47. Hotărîrea Guvernului nr.662 din 19 iulie 2001 „Cu privire la ameliorarea situaţiei epidemice cauzate de tuberculoză în instituţiile penitenciare şi la asistenţa medico-socială acordată persoanelor eliberate din acestea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.696);
    48. Hotărîrea Guvernului nr.1299 din 27 noiembrie 2001 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.530 din 6 iunie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1348);
    49. Hotărîrea Guvernului nr.1432 din 21 decembrie 2001 „Cu privire la constituirea Consiliului coordonator interministerial pentru promovarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 158-160, art.1481);
    50. Hotărîrea Guvernului nr. 323 din 18 martie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art.435);
    51. Hotărîrea Guvernului nr.427 din 8 aprilie 2002 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.707 din 14 iulie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art. 514);
    52. Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 23 iulie 2002 „Cu privire la crearea Comitetului naţional pentru politică de mediu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.110-112, art. 1105);
    53. Hotărîrea Guvernului nr. 994 din 23 iulie 2002 „Cu privire la situaţia excepţională ce s-a creat în alimentarea cu apă potabilă a or. Străşeni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 110-112, art.1112);
    54. Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 14 ianuarie 2003 „Privind excluderea unor mărfuri din regimul de comerţ liber” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 3-5, art.13);
    55. Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 24 ianuarie 2003 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.912 din 2 septembrie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11-13, art. 65);
    56. Hotărîrea Guvernului nr. 512 din 25 aprilie 2003 „Privind aprobarea Listei contraindicaţiilor medicale pentru persoanele care intenţionează să adopte copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 82-83, art. 547);
    57. Hotărîrea Guvernului nr.671 din 9 iunie 2003 „Privind măsurile de ameliorare a situaţiei din sfera comerţului intern” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 121, art. 720);
    58. Hotărîrea Guvernului nr.704 din 12 iunie 2003 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.10 din 14 ianuarie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 121, art. 734);
    59. Hotărîrea Guvernului nr. 852 din 14 iulie 2003 „Cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 27 septembrie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 155-158, art. 906);
    60. Punctul 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 14 iulie 2003 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 155-158, art. 920);
    61. Hotărîrea Guvernului nr.1269 din 23 octombrie 2003 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 10 din 14 ianuarie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 221-222, art.1329);
    62. Hotărîrea Guvernului nr. 1348 din 10 noiembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.1403);
    63. Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 9 iunie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 96-99, art.798);
    64. Hotărîrea Guvernului  nr.679  din 17 iunie 2004 „Cu privire la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,  nr.100-103, art. 828);
    65. Punctul 19 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 895 din 3 august 2004 „Pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1069);
    66. Hotărîrea Guvernului nr. 866 din 27 august 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 131, art. 1036);
    67. Hotărîrea Guvernului nr. 1309 din 25 noiembrie 2004 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de schimb al acţiunilor statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 1503);
    68. Hotărîrea Guvernului nr.894 din 25 august 2005 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în  Hotărîrea Guvernului nr.875 din 27 septembrie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 984);
    69. Hotărîrea Guvernului nr.1328 din 15 decembrie 2005 „Cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat „Inspectoratul Transporturilor de Mărfuri şi Călători” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art. 1431);
    70. Hotărîrea Guvernului nr.622 din 31 mai 2006 „Privind reglementarea cuantumului plăţilor şi modalitatea de achitare a onorariilor în cadrul acţiunilor culturale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.87-90, art. 668);
    71. Hotărîrea Guvernului nr.923 din 9 august 2006 „Cu privire la realizarea Programului de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-133, art.983);
    72. Hotărîrea Guvernului nr.1092 din 22 septembrie 2006 „Pentru implementarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.157, art. 1198);
    73. Hotărîrea Guvernului nr.105 din 1 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1432 din 21 decembrie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.18-20, art.118);
    74. Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 16 octombrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare a staţiilor de radiocomunicaţii aflate în posesia misiunilor diplomatice şi consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 165-167, art. 1169);
    75. Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 18 decembrie 2007 „Privind asigurarea cu locuinţe a militarilor Armatei Naţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art.1483);
    76. Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 26 august 2008 „Cu privire la constituirea parcului industrial „Căinari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 997);
    77. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 17 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.171-172, art.816);
    78. Punctul 11 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.418);
    79. Hotărîrea Guvernului nr.737 din 3 octombrie 2011 „Cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.643 din 9 iunie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.166-169, art.811);
    80. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.978 din 21 decembrie 2011 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.1063).