OSVC128/2013
ID intern unic:  346820
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 128
din  15.02.2013
cu privire la completarea şi modificarea anexei nr.11
la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 160     Data intrarii in vigoare : 22.02.2013
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova şi pct.8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 02.01.2007,
O R D O N:
    1. A expune în redacţie nouă codurile facilităţilor fiscale şi vamale din Anexa nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (se anexează).
    2. Direcţia tehnologii informaţionale va introduce în Sistemul Informaţional “Asycuda World” completările şi modificările necesare executării prezentului ordin.
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                      Tudor BALIŢCHI

    Nr. 128-O. Chişinău, 15 februarie 2013.


    anexa nr.11