OMEC29/2013
ID intern unic:  346880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 29
din  22.02.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 27.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 41     art Nr : 235
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                         Valeriu LAZĂR

    Nr. 29. Chişinău, 22 februarie 2013.
 
 
Anexă
la ordinul Ministerului Economiei
nr. 29 din 22 februarie 2013

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare

şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
309.
„EXTRATEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1010600017372
Nr. 01 din 01 noiembrie 2012
18.2
310.
„CORALAV-LUX” S.R.L.
cod fiscal 1003602005603
Nr. 02/13 din 09 ianuarie 2013
 
18.2
 
311.
Î.M. „ENNS & VIN” S.R.L.
cod fiscal 1011602003592
Nr. 02/2013 din 15 ianuarie 2013
 
18.2
312.
Î.C.S. „ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
Nr. 01/13 din 09 ianuarie 2013
Nr. 01/2013 din 15 ianuarie 2013
18.2
18.2
313.
F.G.I.P. „FĂURARUL” S.A.
cod fiscal 1002600015599
Nr. 8/12 din 01 decembrie 2012
18.2
314.
„CONFECTAL” S.R.L.
cod fiscal 1004606000186
Nr. 8 din 15 noiembrie 2012
18.2
315.
„BAZETEX-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1010600010292
Nr. 5-06/02 din 01 februarie 2013
18.2
316.
„PROELNICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
F/nr. din 08 februarie 2013
 
18.2
 
317.
„ARTIZANA” S.A.
cod fiscal 1002600013012
Nr. 2013/1 din 01 februarie 2013
Nr. 2013/2 din 01 februarie 2013
18.2
18.2
318.
Î.M. „VOMOS GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1006600004094
Nr. 01 din 11 februarie 2013
18.2
319.
Î.M. „ARTEMAGLIA COMPANY” S.R.L.
cod fiscal 1004601004167
Nr. 1 din 01 decembrie 2012
18.2
320.
Î.C.S. „LABORATORIO RICAMI” S.R.L.
cod fiscal 1004601004167
Nr. 12 din 02 ianuarie 2013
18.2