OMJC57/2013
ID intern unic:  346889
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 57
din  14.02.2013
cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind activitatea Colegiului disciplinar
al notarilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 169
din 30 aprilie 2009
Publicat : 01.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 42-47     art Nr : 238
 Înregistrat
        Ministerul Justiţiei
        nr. 913 din 19 februarie 2013
        Ministrul justiţiei
        _____________ Oleg EFRIM


    În temeiul art.221 din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1209), cu modificările şi completările ulterioare, pct.5 sbp. 7) lit.a) şi lit.b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.212-215, art.799),
O R D O N:
    Regulamentul privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat prin Ordinul ministrului Jjstiţiei nr.169 din 30 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.95, art.391), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.676 din 30 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Colegiul are următoarele atribuţii:
    a) intentează procedura disciplinară în privinţa notarului şi constată abaterile disciplinare;
    b) examinează, la cererea ministrului justiţiei şi a notarilor, sesizările privind încălcarea de către notari a obligaţiilor profesionale şi/sau a Codului deontologic al notarilor;
    c) adoptă hotărîri în procedurile disciplinare intentate.”;
    2. Propoziţia a doua din punctul 37 se completează în final cu următoarele cuvinte: „ , cu excepţia situaţiei cînd notarul lipseşte nejustificat de la şedinţa Colegiului. ”.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                                           Oleg EFRIM

    Nr. 57. Chişinău, 14 februarie 2013.