LPC4/2013
ID intern unic:  346966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 4
din  15.02.2013
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 08.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 49-55     art Nr : 156
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), cuvîntul „ , prim-vicepreşedintele” se exclude.
    2. În titlul capitolului 2, cuvîntul „prim-vicepreşedintelui,” se exclude.
    3. La articolul 7, cuvîntul „prim-vicepreşedintele,” se exclude.
    4. La articolul 10:
    în titlul articolului, cuvintele „prim-vicepreşedintelui şi a” se exclud;
    în cuprinsul articolului, cuvintele „Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii” se substituie cu cuvîntul „Vicepreşedinţii”.
    5. La articolul 11:
    în titlul articolului, cuvintele „ , a prim-vicepreşedintelui” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii” se substituie cu cuvîntul „Vicepreşedinţii”.
    6. La articolul 12 alineatul (1), cuvîntul „ , prim-vicepreşedintele” se exclude.
    7. La articolul 14 alineatul (1) litera l), cuvintele „prim-vicepreşedintelui şi ale” se exclud.
    8. La articolul 15:
    în titlul articolului, cuvintele „prim-vicepreşedintelui şi ale” se exclud;
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele „Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii” se substituie cu cuvîntul „Vicepreşedinţii”.
    9. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „ , a prim-vicepreşedintelui” se exclud.
    10. La articolul 73, cuvintele „prim-vicepreşedinte sau de” se exclud.
    11. La articolul 74 alineatul (1), cuvîntul „ , prim-vicepreşedintele” se exclude.
    12. Articolul 103:
    la alineatul (1), cuvintele „ , de prim-vicepreşedinte” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „de prim-vicepreşedinte şi” se exclud.
    13. La articolul 130 alineatul (2), cuvintele „ , a prim-vicepreşedintelui” se exclud.
    14. La articolul 150 alineatul (3), cuvintele „prim-vicepreşedintelui şi a” se exclud.
    Art. II. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În anexa nr. 2 compartimentul „Parlamentul Republicii Moldova”, poziţia „Prim-vicepreşedinte al Parlamentului” se exclude.
    2. În anexa nr. 12, cuvintele „Prim-vicepreşedinte al Parlamentului,” se exclud.
    Art. III. – Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), cuvîntul „ , prim-vicepreşedintele” se exclude.
    2. La articolul 8 alineatul (2), cuvintele „prim-vicepreşedintelui şi” se exclud.
    Art. IV. – În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, poziţia „Prim-vicepreşedinte al Parlamentului” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Marian  LUPU

    Nr. 4. Chişinău, 15 februarie 2013.