HGC179/2013
ID intern unic:  347101
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 179
din  11.03.2013
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
 nr. 695 din 14 septembrie 2012
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 229
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.695 din 14 septembrie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Stat de Arhivă, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.198-204, art.750) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 2 din hotărîre, sintagmele „21 unităţi” şi „55 unităţi” se substituie, respectiv, cu sintagmele „22 unităţi” şi „54 unităţi”;
la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „asistat de un director general adjunct” şi „un colegiu constituit din 7 persoane” se substituie, respectiv, cu cuvintele „asistat de 2 directori generali adjuncţi” şi „un colegiu constituit din 9 persoane” ;
    anexa nr.1:
    la punctul 9, alineatele doi şi trei vor avea următorul cuprins:
    „Directorul general este asistat în activitatea sa de conducere de doi directori generali adjuncţi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern, conform legislaţiei în vigoare. Directorii generali adjuncţi exercită atribuţiile delegate de directorul general.”
    În cazul absenţei temporare a directorului general, funcţiile acestuia le exercită directorul general adjunct împuternicit.”;
    la punctul 11, sintagma „directorului general adjunct” se substituie cu sintagma „directorilor generali adjuncţi”;
    la punctul 12, sintagma „constituit din 7 persoane” se substituie cu sintagma „constituit din 9 persoane”;
    la punctul 16, sintagma „Directorul general adjunct” se substituie cu sintagma „Directorii generali adjuncţi”;
    anexa nr. 4:
    poziţia „director general adjunct al Serviciului de Stat de Arhivă” se substituie cu poziţia „directori generali adjuncţi ai Serviciului de Stat de Arhivă”;
    se completează cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:
    „şef al Secţiei financiare şi evidenţă contabilă”.

    PRIM-MINISTRU                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 179. Chişinău, 11 martie 2013.