HGC184/2013
ID intern unic:  347114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 184
din  13.03.2013
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 234
    În scopul aducerii denumirii Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei în concordanţă cu conceptul ştiinţific al instituţiei muzeale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În punctul 1 din notele la compartimentul „III. Muzeele şi alte instituţii de tip muzeal” din tabelul nr. 6 din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din  13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie al Moldovei” se substituie cu cuvintele „Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei cu filiale”.
    2. În compartimentul „Muzee” din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 169-170, art. 775), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 1 va avea următorul cuprins:
     „1. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei cu filiale”.
    3. Ministerul Culturii va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                          Boris Focşa
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 184. Chişinău, 13 martie 2013.