LPC20/2013
ID intern unic:  347204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 20
din  01.03.2013
pentru completarea articolului 3621 din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 199
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74,  art. 195), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Victima migraţiei ilegale este absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieşirii de pe acest teritoriu, precum şi pentru faptele de deţinere şi folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migraţiei sale ilegale.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

    Nr. 20. Chişinău, 1 martie 2013.