HGC213/2013
ID intern unic:  347206
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 213
din  22.03.2013
cu privire la modificarea anexei nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 267
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006 “Cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.139), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.106 din 30 ianuarie 2006
 
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru problemele participanţilor
la conflicte armate

    MOLDOVANU Mihail      - viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    STOIAN Vitalie                 - şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale
                                                 - comandant al Armatei Naţionale, vicepreşedinte
                                                 al Consiliului
    DRAGOMIR Alexandru     - specialist principal în Marele Stat Major al Armatei
                                                 Naţionale, Ministerul Apărării, secretar al Consiliului
    SAINCIUC Sergiu             - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    POSTICA Gheorghe          - viceministru al culturii
    URSACHI Dumitru             - viceministru al afacerilor interne
    CĂRĂUŞ Maria                 - viceministru al finanţelor
    GROSU Vladimir                - viceministru al justiţiei
    GROSU Igor                      - viceministru al educaţiei
    MOCAN Mihail                  - preşedinte al Uniunii republicane a veteranilor războiului
                                                 din Afganistan
    COROPCEAN Ion             - reprezentant al Uniunii republicane a veteranilor războiului
                                                din Afganistan
    ALERGUŞ Victor               - preşedinte al Uniunii Veteranilor “Sfîntul Gheorghe
                                                 Biruitorul”
    PETRICA Nicolae              - preşedinte al Ligii Veteranilor Forţelor Armate ale
                                                 Republicii Moldova
    MAICAN Eduard               - preşedinte al Uniunii Naţionale a Veteranilor pentru
                                                 Independenţă
    CARAMAN Anatolie          - preşedinte al Asociaţiei Veteranilor Războiului din 1992
                                                  „Tiras – Tighina”
    COCIUG Anatolie               - preşedinte al Asociaţiei Obşteşti Federaţia Veteranilor
                                                  şi Rezerviştilor Structurilor de Forţă din Republica Moldova
    PUIU Vasile                        - preşedinte al Asociaţiei Veteranilor Brigăzii de poliţie cu
                                                 destinaţie specială “PRO FULGER”
    CARACAI Serghei              - preşedinte al Uniunii Voluntarilor din Republica Moldova”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                        Vitalie Marinuţa
    Ministrul afacerilor interne                                        Dorin Recean
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga

    Nr. 213. Chişinău, 22 martie 2013.