OSVC155/2013
ID intern unic:  347236
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 155
din  13.03.2013
cu privire la completarea anexei nr.11 la
Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi
completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 353
    În conformitate cu prevederile Legii privind importul echipamentului sportiv nr.11 din 22.02.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.49-55/160 din 08.03.2013),
O R D O N :
    1. A completa anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „94” cu codul scutirii 036, după cum urmează:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
PV, TV, TVA, Acciz
036

Legea privind importul echipamentului sportiv nr.11 din 22.02.2013

 

Scutiri aplicate la importul mărfurilor, fără drept de înstrăinare, de către:

a) Federaţia Moldovenească de Fotbal, a cauciucului nedurificat în granule, pentru acoperirea a 30 de terenuri artificiale de fotbal, clasificat la poziţia tarifară 4004, acordat cu titlu gratuit (donaţie) de către Federaţia Internaţională de Fotbal;

b) Federaţia de Aerobică şi Shaping a Republicii Moldova, a echipamentului sportiv pentru gimnastică, în proporţie de 80% acordat cu titlu gratuit (donaţie) de Federaţia Europeană de Gimnastică şi în proporţie de 20% finanţat de Primăria mun. Chişinău, după cum urmează:

– un podium sol pentru gimnastica ritmică, clasificat la poziţia tarifară 9506;

– un covor pentru gimnastica ritmică, clasificat la poziţia tarifară 9506;

– un podium sol pentru gimnastica aerobică, clasificat la poziţia tarifară 9506.


    2. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                  Tudor BALIŢCHI

    Nr. 155-O. Chişinău, 13 martie 2013.